20130224bookcover

2013.02.24 單宴客
宴客:台中橋園
photographer:Donfer
Assist:嘉興
繳件張數:1177

這是一場很特別的婚禮,新郎是日本人,新娘是台灣人。更特別的是在修圖的過程中剛好遇到了 WBC 棒球中日經典賽。
這場婚禮很特別,沒有什麼活動,就是很單純的大家吃吃飯聊聊天,因為新人們婚後即將前往巴黎,因此更希望能跟身邊最重要的親友多聊聊天。
過程中新娘都會把中文翻譯成英文給新郎,因此也很常看見兩個人甜蜜互動的樣子。
有一幕印象很深的,在新人準備進場時,新人們突然停下腳步,互相擁抱並拍拍對方互相加油打氣,
許許多多的小動作讓我更能瞭解他們可以跨越國籍與國度並許下終身的原因。

新郎在感謝致詞中說到:在國外第一次遇到她時,因為她看不懂地圖,所以總是常常跑過來問我路。
我總是回答他:「Trust Me, and Follow me」。
而未來的日子裡,也請繼續的,Trust Me, Follow Me。

非常感動

20130224book001
20130224book002
20130224book003
20130224book004
20130224book005
20130224book006
20130224book007
20130224book008
20130224book009
20130224book010
20130224book011
20130224book012
20130224book013
20130224book014
20130224book015
20130224book016
20130224book017
20130224book018
20130224book019
20130224book020
20130224book021
20130224book022
20130224book023
20130224book024
20130224book025
20130224book026
20130224book027
20130224book028
20130224book029
20130224book030
20130224book031
20130224book032
20130224book033
20130224book034
20130224book035
20130224book036
20130224book037
20130224book038
20130224book039
20130224book040
20130224book041
20130224book042
20130224book043
20130224book044
20130224book045
20130224book046
20130224book047
20130224book048
20130224book049
20130224book050
20130224book051
20130224book052
20130224book053
20130224book054
20130224book055
20130224book056
20130224book057
20130224book058
20130224book059
20130224book060
20130224book061
20130224book062
20130224book063
20130224book064
20130224book065
20130224book066
20130224book067
20130224book068
20130224book069
20130224book070
20130224book071
20130224book072
20130224book073
20130224book074
20130224book075
20130224book076
20130224book077
20130224book078