20121223bookcover

2012.12.23 單宴客
儀式:無
宴客:台北 徐州路二號
photographer:Donfer
Assist:嘉興
繳件張數:1313

雖然是一場單宴客的婚禮,但還是可以充份的感受到新人的用心安排。
第一眼看見新娘就有種很特別的氣質,在拍照時更能夠感受到那個典雅的氛圍在。
由於這天比較早到宴客地點,所以特別替新人拍攝了一些婚紗類的照片。

這場婚禮處處充滿著歡樂的氣氛,很開心有這次機會拍攝到這場婚禮。
再次恭喜你們。 🙂

Donfer

20121223book001
20121223book002
20121223book003
20121223book004
20121223book005
20121223book006
20121223book007
20121223book008
20121223book009
20121223book010
20121223book011
20121223book012
20121223book013
20121223book014
20121223book015
20121223book016
20121223book017
20121223book018
20121223book019
20121223book020
20121223book021
20121223book022
20121223book023
20121223book024
20121223book025
20121223book026
20121223book027
20121223book028
20121223book029
20121223book030
20121223book031
20121223book032
20121223book033
20121223book034
20121223book035
20121223book036
20121223book037
20121223book038
20121223book039
20121223book040
20121223book041
20121223book042
20121223book043
20121223book044
20121223book045
20121223book046
20121223book047
20121223book048
20121223book049
20121223book050
20121223book051
20121223book052
20121223book053
20121223book054
20121223book055
20121223book056
20121223book057
20121223book058
20121223book059
20121223book060
20121223book061
20121223book062
20121223book063
20121223book064
20121223book065
20121223book066
20121223book067
20121223book068
20121223book069
20121223book070
20121223book071
20121223book072
20121223book073
20121223book074
20121223book075
20121223book076
20121223book077
20121223book078
20121223book079
20121223book080
20121223book081
20121223book082
20121223book083
20121223book084
20121223book085
20121223book086
20121223book087
20121223book088
20121223book089
20121223book090
20121223book091
20121223book092
20121223book093
20121223book094
20121223book095
20121223book096
20121223book097
20121223book098
20121223book099
20121223book100